Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Vyškov, podíl 1/8
Vyvolávací cena: 120 000 Kč

Dražby movitých věcí

DVD PANASONIC - S42 + D.O.
Vyvolávací cena: 200 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Ústecký kraj / Byt

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1227/17

Družstevní byt 2+kk, Most I

Termín dražby: 30.10.2018

Čas dražby: 13:30

Vyvolávací cena: 206 667

Odhadní cena: 310 000

Dražební jistota: 60 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Dražena bude následující majetková hodnota:

družstevní podíl povinného v bytovém družstvu: Stavební bytové družstvo Krušnohor, se sídlem tř. Čs. armády 1766, PSČ 434 01, Most, IČ: 00043257, spojeného s právem užívat byt č. 2 na ulici Karla Marxe 735, Most.

Příslušenství: s právem užívat byt je spojeno právo užívat sklepní kóji v suterénu a komoru v přízemí, budovy Karla Marxečp. 735 / čo. 3, Most.

Upozornění! Dražitelem může být pouze zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov, která má na území České republiky trvalý pobyt, která se registrovala na serveru www.exdrazby.cz, byla ověřena její totožnost a složila jistotu. Příklep může být udělen jen tomu, kdo před dražbou soudnímu exekutorovi prokáže, že splňuje požadavky stanovené zákonem nebo stanovami pro nabytí podílu. Závazek k dodržování stanov musí být učiněn písemně a podpis zavazující se osoby musí být úředně ověřen.

Bytová jednotka je umístěna v 1.NP a dispozičně je řešena jako 2+kk. Podlahy jsou plovoucí, v roce 2013 proběhlo zateplení bytového domu a k výměně plastových oken. Jednotka je v dobrém technickém stavu, pouze v posledních měsících již neníužívána. K jednotce náleží sklepní kóje v suterénu bytového domu a komora naproti vstupu do jednotky.