Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Kladná-Žilín
Vyvolávací cena: 240 000 Kč

Dražby movitých věcí

Kondenzační sušič vzduchu Hankison, typ HD 75CE-6 (r.v. 1988)
Vyvolávací cena: 500 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Středočeský kraj / Garáž

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 768/12

Garáž, Rožmitál pod Třemšínem, podíl 1/4

Termín dražby: 22.8.2017

Čas dražby: 14:00

Vyvolávací cena: 7 000

Odhadní cena: 14 000

Dražební jistota: 4 000

Foto GALERIE

Obhlídku není možné objednat

Upozornění pro zájemce o obhlídku

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Dokument I.

Řadová garáž se nachází v západní části města s dobrou dostupností do centra. Přístup z ulice Na Sádkách, samotný příjezd po nezpevněné komunikaci parc. č. 315/1, která je ve vlastnictví obce Rožmitál pod Třemšínem. Stáří nemovitosti cca 30 let; svislá konstrukce zděná, vrata jsou plechová.

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na pozemku parc. č. St. 887 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. - garáž.

Zapsáno na LV 559, kat. území a obec Rožmitál pod Třemšínem, okres Rokycany.

Obhlídku není možné objednat.