Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 208 m2, Poličky, podíl 1/3
Vyvolávací cena: 3 280 Kč

Dražby movitých věcí

DVD PANASONIC - S42 + D.O.
Vyvolávací cena: 200 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Plzeňský kraj / Byt

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 445/13

ODROČENO, NEDRAŽÍ SE!!! Byt 1+kk, Bolevec, 26,66m2

Termín dražby: 28.11.2017

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 780 000

Odhadní cena: 1 170 000

Dražební jistota: 200 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Dokument I.

Draženy budou následující nemovité věci:

1) nemovité věcí povinného zapsané na listu vlastnictví č. 10167 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro obec Plzeň, kat. území Bolevec, a to:

-Byt č.p/č.jednotky 1205/26, nacházející se v budově Bolevec, č.p. 1205, 1206, LV 3139, na parcele č. 3351, 3352, včetně podílu povinného na společných částech domu a pozemku ve výši 64/10000 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 3139 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro obec Plzeň, kat. území Bolevec, a to Stavba, část obce Bolevec, čp.1205, 1206, byt.dům na parcele č. 3351, 3352, Pozemek parc. č. 3352 a č. 3351.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím. PŘÍSLUŠENSTVÍ:sklepní kóje nacházející se v 1. PP domu č.p. 1205, 1206.

Jedná se o bytovou jednotku v panelovém bytovém domě. Dům byl dle doložených podkladů zkolaudován 12.5.1979. Dům má 12 nadzemních a 1 podzemní podlaží, dům je vybaven výtahem. Nemovitost má ústřední vytápění – teplovodní přes výměníkovou stanici z centrálního zdroje. Odkanalizovaná je do veřejné kanalizace, ostatní sítě jsou rovněž z veřejných sítí. Dům prochází běžnou údržbou, na nemovitosti proběhla oprava venkovní fasády a zateplení. Bytová jednotka se nachází ve 9.NP a jeho plocha je 26,66 m2. Byt je dispozičně řešen jako 0+1 s WC a koupelnou. K bytové jednotce dále náleží lodžie o ploše 7,46 m2 a sklepní kóje s dřevěnými laťovými stěnami o výměře 1,40 m2 umístěná v 1. PP budovy.