Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Březová nad Svitavou
Vyvolávací cena: 700 000 Kč

Dražby movitých věcí

TMELÍCÍ SOUPRAVA
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Hlavní město Praha / Byt

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1092/17

Byt 3+kk, Stodůlky, 99,97m2

Termín dražby: 10.7.2018

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 4 440 000

Odhadní cena: 6 660 000

Dražební jistota: 1 300 000

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Dokument I.

Draženy budou následující nemovité věci:

1) nemovitých věcí povinného zapsaných na listu vlastnictví č. 20994 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, kat. území Stodůlky, a to:

-Byt č.p/č.jednotky 2706/166, nacházející se v budově Stodůlky, č.p. 2704, 2705, 2706, 2707, LV 16972, na parcele č.2780/510, 2780/511, 2780/512, 2780/513, včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 9439/1810695 nanemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 16972 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální úřadpro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, kat. území Stodůlky, a to: Pozemek parc. č. 2780/511o výměře 1043 m², zastavěná plocha a nádvoří, Pozemek parc. č. 2780/174 o výměře 3319 m2, ostatní plocha, Pozemek parc. č. 2780/513 o výměře 761 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Stavba, část obce Stodůlky, čp.2704, 2705, 2706, 2707, byt.dům na parcele č. 2780/510, 2780/511, 2780/512, 2780/513, -Pozemek parc. č. 2780/510 o výměře 713 m2, zastavěná plocha a nádvoří, -Pozemek parc. č. 2780/512 o výměře 777 m2, zastavěná plocha a nádvoří

 

2) spoluvlastnického podílu povinného ve výši 9439/1810695 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 17019 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, kat. území Stodůlky, a to: -Pozemek parc. č. 2780/172 o výměře 2326 m², ostatní plocha

 

3) nemovitých věcí povinného: zapsaných na listu vlastnictví č. 20995 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, kat. území Stodůlky, a to: -Pozemek parc. č. 2780/536 o výměře 59 m², ostatní plocha

 

Bytový dům se nachází při ulici Petržílkova (bytový projekt Krásná Hůrka). Okolní zástavbu tvoří převážně obdobné bytové domy. V blízkosti je zastávka MHD (autobusy, metro). Dopravní dostupnost je dobrá. Parkování pro bytovou jednotku je zajištěno v podzemních garážích. Dům leží v lokalitě Stodůlky, která je vzdálena cca 10km jihozápadním směrem od centra města Prahy. Občanská vybavenost v dostatečné míře v místě (školy, školky, nákupní a zábavní centrum atd.) Orientace jednotky je jižním a západním směrem. Bytová jednotka je umístěna v 1.NP (z jižní strany se jedná o 2.NP, v bytovém domě se 6.NP a 2.PP. Dispoziční řešení 3+kk. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, podlahové krytiny laminátové plovoucí, keramická dlažba. Vytápění a ohřev TUV je dálkové. Bytová jednotka byla zkolaudována v roce 2009. Okna jsou vybavenapředokenními žaluziemi na el. ovládání.