Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Vyškov, podíl 1/8
Vyvolávací cena: 120 000 Kč

Dražby movitých věcí

SOUPRAVA VRTÁKŮ DO KACHLIČEK
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Olomoucký kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 821/17

ODROČENO!! NEDRAŽÍ SE!! Pozemek o velikosti 984 m2, Rapotín

Termín dražby: 6.2.2018

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 499 600

Odhadní cena: 333 067

Dražební jistota: 85 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Dokument I.

Jedná se o nemovitosti:

- parc.č. 318/23 orná půda o výměře 633 m2

- parc.č. 318/24 orná půda o výměře 351 m2

To je zapsáno na LV 1576, kat.území Rapotín, obec Rapotín, okres Šumperk.

 

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.Obec Rapotín se nachází v okrese Šumperk, kraj Olomoucký.

 

Obec se nachází severovýchodně od okresního města Šumperk s jehož katastrálním územím sousedí. V obci je trvale hlášeno 3 234 obyvatel. Z občanské vybavenosti se v obci nacházízákladní a mateřská škola, má zde ordinaci praktický lékař, dětský lékař a stomatolog. Z další občanské vybavenosti se v obci nachází pošta, několik kulturních zařízení a sportovišť. Dopravní obslužnost obce je zajištěna autobusy a vlakem. V obci jsouvybudovány kompletní inženýrské sítě.

 

Oceňovaná nemovitost se nachází v ulici Za Hutí na severovýchodním okraji obce. Jedná se o dva nezastavěné pozemky, přičemž pozemek p.č. 318/23 je územním plánem určen pro výstavbu rodinných či bytových domů a pozemek p.č. 318/24 je určený jako plocha pěších a vozidlových komunikací. V okolí pozemků převažují pozemky zastavěné rodinnými domy a nezastavěné zemědělské pozemky. Pozemky jsou přístupné po zpevněné komunikaci v ulici Za Hutí.