Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 876 m2, Vítkov u Sokolova
Vyvolávací cena: 425 000 Kč

Dražby movitých věcí

TMELÍCÍ SOUPRAVA
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Zlínský kraj / Obchodní prostory

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 3629/13

ODROČENO! NEDRAŽÍ SE! Průmyslový areál, Uherský Brod

Termín dražby: připravujeme

Vyvolávací cena: 14 463 333

Odhadní cena: 21 695 000

Dražební jistota: 5 000 000

Kontaktní formulář

Pokud máte zájem o dražbu této nemovitosti, prosím vyplňte formulář níže.
Položky označené hvězdičkou ( * ) jsou povinné.

 

Jméno *

Kontaktní telefon *

 

Příjmení *

Firma

 

E-mail *

Poznámka

 

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 391 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Uherský Brod, kat. území Uherský Brod, a to:

-Pozemek na parcele St. 4086/1 o výměře 583m2, zastavěná plocha a nádvoří - Součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e., výroba

-Pozemek na parcele St. 4084 o výměře 1848m2, zastavěná plocha a nádvoří - Součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e., výroba

-Pozemek na parcele St. 4055 o výměře 1029m2, zastavěná plocha a nádvoří- Součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e., tech. vyb.

-Pozemek na parcele 7587 o výměře 12357m2, ostatní plocha

-Pozemek na parcele St. 4054/1 o výměře 552m2, zastavěná plocha a nádvoří - Součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e., tech. vyb.

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Oplocení pozemku p.č. 7587 (oplocení areálu) kovovým plotem s vjezdovou bránou z ulice Předbranská a s brankou pro pěší z ulice 26. dubna Na pozemku p.č. 7587 se nachází zpevněná plocha (pokrývající 85% pozemku p.č. 7587) tvořící nemovité příslušenství k tomuto pozemku.

Více fotografií naleznete ve znaleckém posudku.

Jedná se o průmyslový areál v blízkosti centra Uherského Brodu nacházející se mezi ulicemi 26. dubna a Předbranská a železniční tratí vedoucí z Uherského Brodu na Slovensko. V areálu se nachází cca 25 objektů. Zřejmě se jedná o původní vojenský areál.V současné době jsou objekty využívány mnoha firmami. Celý areál je funkčně propojen zpevněnou plochou (pozemek p.č. 7587) o rozloze 12 357 m2.