Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Prušánky, podíl 1/2
Vyvolávací cena: 430 667 Kč

Dražby movitých věcí

TMELÍCÍ SOUPRAVA
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Zlínský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 229/13

ODROČENO!! NEDRAŽÍ SE!! Rodinný dům, Lískovec

Termín dražby: připravujeme

Vyvolávací cena: 175 000

Odhadní cena: 350 000

Dražební jistota: 70 000

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

1) nemovitosti povinného:

zapsané na listu vlastnictví č. 163 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Koryčany, kat. území Lískovec, a to:

- Pozemek parc. č. St. 111 o výměře 323 m², zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Lískovec, č.p. 64, rod.dům

 

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: hospodářské stavení, stodola, dřevník a oplocení na pozemku p.č. st. 111.

Jedná se o zemědělskou usedlost, která se nachází v intravilánu vesnice Lískovec cca 2km od centra obce Koryčany, jenž je součástí. Přístup k nemovitosti je po zpevněné obecní cestě.Zemědělská usedlost je skládá ze dvou částí, a to rodinného domu a hospodářského stavení. Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží. Dispozice rodinného domu jsou dva obytné pokoje. Vchod do objektu je z čelní strany, přes průjezd. Po vchodu železnými vraty do průjezdu se po levé straně nachází obytný rodinný dům, ve kterém jsou dva průchozí pokoje, koupelna a špajz. V domě není provedena kanalizace. Připojení k plynu také není, ovšem přípojka se nachází před domem. Přívod vody ze studny. Kuchyňská linka se v domě nenachází. Topení je lokální na tuhá paliva (pec). Okna stará dřevěná dvojitá, podlaha dřevěná prkenná, v koupelně dlažba. Užitná plocha rodinného domu je cca 42 m². Vedle vchodu do rodinného domu je přístavek, který se používá jako dřevník. V průjezdu po pravé straně se nachází druhá část domu, která slouží jako hospodářské stavení. První místnost je v poměrně obytném stavu, nejspíš sloužila jako pokoj pro služebnictvo. Za ní se nachází dvě technické místnosti (dílny), suché WC a stodola.Stavebně technický stav objektu hodnotíme jako zanedbaný a velice špatný, vhodný k celkové rekonstrukci.