Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 1663 m2, Popelín, podíl 1/48
Vyvolávací cena: 313 Kč

Dražby movitých věcí

TMELÍCÍ SOUPRAVA
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihočeský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX ED 1/19

Pozemek o velikosti 1663 m2, Popelín, podíl 1/48

Termín dražby: 30.4.2019

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 313

Odhadní cena: 470

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Draženy budou následující nemovité věci:

id. 1/48 nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracovištěJindřichův Hradec, na LV č. 8 pro obec a k.ú. Popelín, a to pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 910/8 orná půda o výměře 1 663m2.Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.