Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 4680 m2, Brná nad Labem
Vyvolávací cena: 748 800 Kč

Dražby movitých věcí

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Hlavní město Praha / Zemědělská půda

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 2/15

ODROČENO!! NEDRAŽÍ SE!! Pozemek o velikosti 37843 m2, Kolovraty, podíl 3/10

Termín dražby: 26.9.2017

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 2 524 000

Odhadní cena: 6 310 000

Dražební jistota: 750 000

Foto GALERIE

Obhlídku není možné objednat

Upozornění pro zájemce o obhlídku

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Dokument I.

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 3/10 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 1245 u Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, kat. územíKolovraty, a to:

-Pozemek parc.č. 816/1 o výměře 37843 m², ovocný sad.

Jedná se o zemědělský pozemek vedený v katastru nemovitostí v druhu pozemku ovocný sad. Dle územního plánu hl.m. Prahy jde o pozemek orné půdy v nezastavitelném území. Při místním šetření bylo zjištěno, že pozemek je využíván jako orná půda.

Vzhledem k poloze pozemku v sousedství obce Říčany, jeho umístění vedle silnice a vhodnému tvaru je znalecký ústav názoru, že pozemek lze spekulativně zobchodovat s předpokladem, že se v budoucnu může stát pozemkem stavebním.

Obhlídku není možné objednat.