Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Střížov u Chotěboře, podíl 1/8
Vyvolávací cena: 14 103 Kč

Dražby movitých věcí

dražba MV - soubor věcí
Vyvolávací cena: 12 996 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihočeský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1565/16

Pozemek o velikosti 40961 m2, Horní Chrášťany, podíl 1/10

Termín dražby: 31.7.2018

Čas dražby: 14:00

Vyvolávací cena: 40 933

Odhadní cena: 61 400

Dražební jistota: 20 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

1) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/10 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 170 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, pro obec Lhenice, kat. území Horní Chrášťany, a to:

-Pozemek parc. č. 277 o výměře 24243 m², lesní pozemek

-Pozemek parc. č. 304 o výměře 2534 m2, lesní pozemek

-Pozemek parc. č. 295 o výměře 1890 m2, lesní pozemek

-Pozemek parc. č. 352 o výměře 1618 m2, lesní pozemek

-Pozemek parc. č. 321 o výměře 3265 m2, lesní pozemek

-Pozemek parc. č. 371 o výměře 2296 m2, lesní pozemek

-Pozemek parc. č. 367 o výměře 1295 m2, lesní pozemek

-Pozemek parc. č. 225 o výměře 3820 m2, lesní pozemek

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi apříslušenstvím.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: není