Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 1663 m2, Popelín, podíl 1/48
Vyvolávací cena: 313 Kč

Dražby movitých věcí

TMELÍCÍ SOUPRAVA
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Pardubický kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1626/16

Rodinný dům, Březová nad Svitavou

Termín dražby: 7.11.2017

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 700 000

Odhadní cena: 1 400 000

Dražební jistota: 260 000

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

1) nemovitých věcí povinného: zapsaných na listu vlastnictví č. 250 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Březová nad Svitavou, kat. území Březová nad Svitavou, a to:

-Pozemek parc. č. St. 108/1 o výměře 234 m², zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Březová nad Svitavou, č.p.44, rod.dům

-Pozemek parc. č. 110/1 o výměře 209 m2, zahrada

 

Oceňovaná nemovitost se nachází v centru obce při silnici I/43. Okolní zástavbu tvoří především rezidenční zástavba. Jedná se o řadový rodinný dům se dvěma nadzemními podlažím. Dům je zděný, tl. obvodového zdiva je do 45 cm. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek. Okna jsou plastová. Vstupní dveře jsou plastové. Klempířské konstrukce jsou plechové. Dle informací povinného je možné nemovitost připojit ke všem inženýrským sítím. Vytápění zajišťuje kotel na THP. V roce 2007 nemovitost prošla částečnou rekonstrukcí, kdy byly sníženy podhledy, rekonstruovány podlahy v části místnostech, vyměněna okna a oprava rozvodů v domě. Nemovitost není podsklepená. Dům je vyklizený a neobývaný.Za domem se nachází zahrada, která v době prohlídky nebyla udržována. Na pozemku se dále nachází hospodářská budova.

Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů nebyla zjištěna žádná nájemní práva zatěžující nemovité věci. Dle výpisu z katastru nemovitostí na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.