Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Kladná-Žilín
Vyvolávací cena: 240 000 Kč

Dražby movitých věcí

DVD SENCOR
Vyvolávací cena: 100 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Zlínský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 229/13

Rodinný dům, Kladná-Žilín

Termín dražby: 3.10.2017

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 240 000

Odhadní cena: 360 000

Dražební jistota: 60 000

Foto GALERIE

Obhlídku není možné objednat

Upozornění pro zájemce o obhlídku

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

zapsané na listu vlastnictví č. 329 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, pro obec Luhačovice, kat. území Kladná Žilín, a to:

-Pozemek parc. č. 12/1 o výměře 364 m², zahrada

-Pozemek parc. č. St. 145 o výměře 588 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je Stavba, část obce Kladná Žilín, čp.94, bydlení na parcele č. St. 145

-Pozemek parc. č. 84 o výměře 651 m2, zahrada

-Pozemek parc. č. 12/10 o výměře 25 m2, zahrada

-Pozemek parc. č. 12/9 o výměře 102 m2, ostatní plocha

 

Oceňovaná nemovitost č.p. 94 se nachází v severní části obce, zatímco pozemky zahrady p.č.84 v jižní části. Okolní zástavbu tvoří především rezidenční zástavba. Jedná se o samostatně stojící přízemní dům č.p. 94, který je již minimálně 10 let neužívaný. Dům je zděný, tl. obvodového zdiva je 45 cm. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek. Okna částečně chybí, částečně jsou dřevěná. Nemovitost je ve špatném technickém stavu. Dle informací vlastníka sousedního pozemku je oceňovaná nemovitost z inženýrských sítí připojena pouze k elektřině. Ke stavbě náleží pozemky, které jsou neudržované pokryté náletovými dřevinami a které jsou svažité. P.č. 84 se nachází v zastavitelném území a je užívána jako zahrada s několika listnatými stromy.

Obhlídku není možné objednat.