Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Vyškov, podíl 1/8
Vyvolávací cena: 120 000 Kč

Dražby movitých věcí

SOUPRAVA VRTÁKŮ DO KACHLIČEK
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Středočeský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 650/17

Rodinný dům, Stašov u Zdic

Termín dražby: 6.11.2018

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 3 006 667

Odhadní cena: 4 510 000

Dražební jistota: 750 000

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o nemovitosti:

- parc.č. St. 39 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2, jehož součástí je stavba č.p. 36, bydlení

- parc.č. 73/1 zahrada o výměře 1551 m2

To je zapsáno na LV 146, kat.území Stašov u Zdic, obec Stašov, okres Beroun. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Při místním šetření nebyly znalcem zjištěny movité věci, které tvoří příslušenství nemovité věci. Při místním šetření bylo zjištěno nemovité příslušenství, a to zpevněné plochy, oplocení s bránou a bazén. Oceňovaný rodinný dům se nachází v rezidenční čtvrti v severní části obce. Z občanské vybavenosti se zde nachází Mateřská škola, hřiště, obchod, sportoviště a hospoda. Rodinný dům je zděný, samostatně stojící se dvěmi podlažími a obytným podkrovím. Dům je postavený ve svažitém terénu, takže první podlaží přechází v suterén. Tvar domu pak odpovídá obdélníku, kdy šíře je 6m a délka 20m. K domu náleží prostorná zahrada, na které se nachází bazén a zpevněná parkovací plocha pro dvě auta. V suterénu domu se nachází především sklady a technické místnosti, tedy i plynový kotel a elektrický bojler. V 1.NP se nachází vstupní hala, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj a sociální zázemí. V podkroví je pak také sociální zázemí a dva pokoje. K domu náleží přístavba o rozměru 4x9 m, která je přístupná ze zahrady a slouží jako pracovna. Zastavěná plocha je 122 m2, plocha pozemku je 1 913 m2. Uvažovaná užitná plocha je: suterén 74m2, 1.NP 74m2, 105,7 m2, podkroví 54 m2.