Dražby nemovitostí

ODROČENO!! NEDRAŽÍ SE!! Pozemek o velikosti 984 m2, Rapotín
Vyvolávací cena: 499 600 Kč

Dražby movitých věcí

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 797/15

ODROČENO!! NEDRAŽÍ SE!! Rodinný dům, Strážnice na Moravě, podíl 1/8

Termín dražby: připravujeme

Vyvolávací cena: 106 667

Odhadní cena: 160 000

Dražební jistota: 30 000

Obhlídku není možné objednat

Upozornění pro zájemce o obhlídku

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

1) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/8 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 4791 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Strážnice, kat. území Strážnice na Moravě, a to:

-Pozemek parc. č. 871 o výměře 496 m², zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Strážnice, č.p. 366, rod.dům

-Pozemek parc. č. 872 o výměře 396 m2, zahrada

 

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím. PŘÍSLUŠENSTVÍ: hospodářský přístavek a garáž na pozemku p.č.871. Jedná se o samostatně stojící řadový dům č.p. 366 při ulici Masarykova, který je podsklepený. Dům je zděný, tl. obvodového zdiva je 45 cm. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek. Okna jsou do ulice Masarykova plastová (nová v roce 2012) do dvora původní dřevěná. Vstup do domu je přes průjezd, který je zajištěn z obou stran dřevěnými vraty. V obytných místnostech se nachází převážně celoplošné koberce, v kuchyni linoleum a v ostatních místnostech je položena dlažba. Na každém patře se nachází sociální zázemí (samostatné WC a koupelna se sprchovým koutem. Dům je v udržovaném ve skrze původním stavu bez významnějších oprav nebo rekonstrukcí. K domu náleží hospodářské stavební (cca 140 m2), které navazuji ne oceňovanou nemovitost a utváří tak s rodinným domem tvaru písmene „L“. Na zahradě se dále nachází menší zděná garáž s dřevěnými vraty. K domu dále náleží zahrada na p.č.872, která je obdélníkového tvaru a nachází se na ni ovocné stromy.