Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Vyškov, podíl 1/8
Vyvolávací cena: 120 000 Kč

Dražby movitých věcí

TMELÍCÍ SOUPRAVA
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX ED 7/18

Rodinný dům, Vyškov, podíl 1/8

Termín dražby: 29.1.2019

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 120 000

Odhadní cena: 180 000

Dražební jistota: 20 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na nemovitostech:

- stavba č.p. 434 bydlení na pozemku parc.č. 999 (LV 967)

To je zapsáno na LV 2316, kat.území Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov.