Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Březová nad Svitavou
Vyvolávací cena: 700 000 Kč

Dražby movitých věcí

BTV JVC + D.O.
Vyvolávací cena: 400 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Způsoby provedení exekuce při exekuci peněžité částky

Exekuci ukládájící zaplacení peněžité částky lze provést:

  • srážkami ze mzdy a jiných přijmů,
  • přikázáním pohledávky,
  • prodejem movitých věcí a nemovitostí,
  • prodejem podniku,
  • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech.