Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 876 m2, Vítkov u Sokolova
Vyvolávací cena: 425 000 Kč

Dražby movitých věcí

SOUPRAVA VRTÁKŮ DO KACHLIČEK
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Garáž

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1124/11

Garáž, Boskovice, podíl 1/2

Termín dražby: 17.7.2018

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 101 500

Odhadní cena: 152 250

Dražební jistota: 50 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovitosti:

1) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/2 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 3836 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, pro obec Boskovice, kat. území Boskovice, a to:

-Stavba, bez čp/če, garáž na parcele č. 7085/12

 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím. Při ocenění je uvažováno, že garáž je dokončená, ve standardním vybavení, se standardním příslušenstvím a jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a řádně prováděné údržbě. Předmětem ocenění je garáž bez č.p./č.e., která stojí na pozemku p.č. 7085/12, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2. Jedná se o řadovou se dvěma podlažími, přičemž každé podlaží má samostatný vjezd a slouží jako samostatná garáž. Pozemek pod garáží není předmětem ocenění.