Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Poučení o zpracování osobních údajů

Registrací k odběru e-mailového zpravodaje dražeb berete na vědomí, že Mgr. Jan Krejsta, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno - město, se sídlem Pražákova 66a, 639 00 Brno, IČ: 66253209 („Exekutorský úřad“) je, jakožto správce osobních údajů, oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a od 25. 5. 2018 v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) zpracovávat Vaše osobní údaje získané prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách https://eubrno.cz/mailing, mj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, popřípadě Vámi preferované oblasti Vašeho zájmu.

Současně jste si vědom/a, že Exekutorský úřad je oprávněn v budoucnu využít Vaše osobní údaje pro účely oslovení v souvislosti s rozesílkou jiných informativních obchodních sdělení, jste srozuměn/a, že zasílání těchto obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat.

Dále berete na vědomí, že máte vůči Exekutorskému úřadu právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností GDPR, tedy od 25. 5. 2018, taktéž (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.