Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Pro povinné › Pravidla pro povinného

Pravidla pro povinného


  • vždy řešte svou nařízenou exekuci co nejdříve a aktivně s pracovníky úřadu – pokud budete mít dohodnutý termín zaplacení exekuce, splátkový kalendář či jinou dohodu, nebudete vystaveni riziku mobiliární exekuce u Vás doma, na pracovišti nebo v místě podnikání
  • z průběhu celého výkonu mobiliární exekuce je proveden úřední záznam
  • v případě Vaší nepřítomnosti v místě bydliště, podnikání či úschovy vašeho majetku si vykonavatel soudního exekutora příslušné prostory zpřístupní a soupis majetku, případně zajištění majetku do exekučního skladu provede bez Vaší přítomnosti
  • pokud se během průběhu mobiliární exekuce nedostavíte, tak proběhne zajištění zpřístupněných prostor novou zámkovou vložkou a k zanechání oznámení o provedení mobiliární exekuce na vstupních dveřích s kontaktem na vykonavatele – s ním si můžete dohodnout vyzvednutí klíčů od zámku!
  • v případě, že proběhne soupis a částečný odvoz sepsaného majetku a Vy stále neřešíte své dluhy, tak následuje úplný odvoz sepsaného majetku do prostor exekučního skladu za pomocí stěhovací firmy
  • mobiliární exekuce je velmi nákladná a tyto náklady zaplatíte Vy!
  • pokud se vyhýbáte řešení svého dluhu nebo nedodržujete splátkový kalendář, není povinností pracovníků úřadu Vás opakovaně vyzývat k zaplacení nebo dodržování splátek – počítejte s tím, že se připravuje mobiliární exekuce, která může proběhnout kdykoliv!
  • prodej Vašich zabavených věcí proběhne na dražbě – dražební vyhláška je veřejná listina, která jasně identifikuje majitele dražených věcí, sepsané (dražené) věci, jejich odhadní a vyvolávací cenu. Tato listina se uveřejní na internetu a úřední desce exekutorského úřadu – dále se posílá k vyvěšení na úřední desku městského nebo obecního úřadu Vašeho bydliště!!!
dsc-0061.jpg dsc-0072.jpg dsc-0093.jpg