Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Nejčastější dotazy – dražby movitých věcí

 • Kdy se budou nabízené věci dražit? Na internetu není datum?

Pokud u vystavené věci na internetu není uvedené datum dražby a je uveden popisek „Připravujeme“, pak doposud termín konání dražby není znám. NA DOTAZY NA TERMÍN DRAŽBY A PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DRAŽBY NEODPOVÍDÁME, PROTOŽE TO NENÍ V NAŠICH SILÁCH. Jakmile bude termín dražby znám, bude u každé položky uveřejněn a zároveň bude všem registrovaným účastníkům našeho mailového rozesílače zaslán mail s upozorněním.

 • Můžu nabízené věci odkoupit mimo dražbu?

Ne. Věc nelze zakoupit jiným způsobem než účastí na dražbě.

 • Musím se dražby účastnit osobně?

Ano. Pro učinění příhozu je nutné se účastnit dražby osobně. Písemný, telefonický či jiný způsob příhozu není možný.

 • Může se dražby zúčastnit občan Slovenské republiky?

Ano, může. Dražby se mohou zúčastnit i zahraniční osoby.

 • Co si mám vzít s sebou na dražbu?

Platný doklad totožnosti – pas, občanský průkaz (OP). Náhradní doklad místo OP není dostačující. Pokud zastupujete právnickou osobu, je nutné předložit plnou moc s ověřeným podpisem k zastupování. Pozor zejména u dražeb věcí, které chcete následně pojmout do majetku firmy! Doklad o zaplacení je vždy vystaven na jméno uvedené při registraci! Pokud se zaregistrujete před dražbou jako fyzická osoba, vydražíte např. automobil a následně budete chtít vydat potvrzení o zaplacení na firmu, tak toto nelze zpětně vydat na jinou osobu nebo firmu než tu, která byla před dražbou řádně zaregistrována a dražby se účastnila!

 • Musím mít hotovost – můžu platit kartou?

Kartou není možné platit. Platbu za vydražené položky, pokud celková částka, za všechny vydražené předměty nepřesahuje hodnotu 270.000,- Kč, je nutné uhradit v den konání dražby v hotovosti v pokladně exekutora. Pokud celková částka přesahuje hodnotu 270.000,- Kč je nutno nejvyšší podání doplatit do 7 dnů od příklepu, a to na účet, který Vám exekutor sdělí po dražbě.

POZOR! S účinností od 1.12.2014 je tento zákonný limit pro exekutory v rámci exekuční činnosti zrušen a lze tedy přijmout částku v libovlné hodnotě v hotovosti - týká se jen dražeb věcí prodávaných v rámci exekuce.

 • Musím si vyzvednout věci v den konání dražby?

Ano. Vydražené položky je nutné v den dražby zaplatit v souladu s bodem 5 odvézt, to neplatí v případě, že bude nejvyšší podání dopláceno ve lhůtě 7 dnů od příklepu – v takovém případě lze předmět vyzvednout až po zaplacení ceny.

 • Je možné si nabízené věci vyzkoušet? Jak to je se zárukou?

Pokud je to jen trochu technicky možné, tak v době prohlídek dražených věcí u většiny položek umožníme funkčnost věci vyzkoušet (TV, notebooky, nářadí – zpravidla je možné zapojit do zásuvky). Na věci v dražbě není možné uplatnit u exekutora žádnou záruku.

 • Chci vědět více informací o dražené věci.

Veškeré nám dostupné informace o dražené věci jsou uvedené na internetových stránkách. Pro seznámení se se stavem věci slouží obhlídka věci, která se koná zpravidla bezprostředně před každou dražbou.

 • Jak je to u dražby motorových vozidel?

Před samotnou dražbou motorových vozidel je toto přistaveno k obhlídce. Pokud k draženému vozidlu není klíč, je nutné si zajistit odtah vozidla.

 • Co když není k vozidlu Velký technický průkaz?

Při koupi vozidla v dražbě a následném přepisu není chybějící Velký technický průkaz problém. Po vydražení a zaplacení je exekutorem vydáno „Usnesení o příklepu“, se kterým jdete a příslušný úřad a na základě kterého Vám bude vydána kopie Velkého TP.

 • Když se věc nevydraží, bude příště levnější?

Nebude. U movitých věcí je vyvolávací cena pevně stanovena a následné druhé opakovací dražbě bude nabídnuta za stejnou vyvolávací cenu. Pokud již byla věc jednou v dražbě nabízena a nebyla prodána ani při druhém pokusu, tak se již do další dražby zařazovat nebude.

 • Když se věc nevydraží na druhý pokus – mohu ji koupit po dražbě?

Nemůžete. Jediná možnost, jak věc koupit, je účastnit se dražby.

 • Jak to je s DPH u dražených věcí?

Pokud je dlužník plátcem DPH, je to vždy z popisu ceny patrné. Zpravidla se k vyvolávací ceně DPH přičte a draží se za cenu s DPH. Pokud by se dražilo za ceny bez DPH – platí zpravidla u automobilů, strojů, výrobních zařízení (drahé věci v řádech tisíců Kč – vyvolávací ceny), tak budou všichni účastníci licitátorem před výzvou k prvnímu příhozu upozorněni, že k dosažené vyvolávací ceně bude připočteno DPH!

Ceny, na základě nichž je stanoveno nejnižší podání, jsou pouze odhadní, Tržní a konečnou cenu v souladu se zákonem určuje až průběh a výsledek dražby.

 • Upozornění

Povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel povinného, pokud jsou postiženy movité věci patřící do společného jmění manželů mezi ním a povinným, které nebylo vypořádáno) a vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit.