Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Určice
Vyvolávací cena: 2 000 000 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Kontakt › Lidé na úřadu

Soudní exekutor

Mgr. Jan Krejsta

(schůzka možná po předchozí dohodě)

Další zaměstnanci:

Jméno Oddělení Telefon Mail
Ing. Kateřina Mendlová vedoucí úřadu mendlova @ eubrno.cz
Ing. Jarmila Škopová ekonomka (fakturace, platby) 530 513 513 skopova @ eubrno.cz
Mgr. Jakub Komprs Právní oddělení exekutorský koncipient
530 513 513
komprs @ eubrno.cz
Ludmila Smejkalová Právní oddělení asistentka 530 513 513 smejkalova @ eubrno.cz
Tomáš Krempl Oddělení výkonu v terénu vykonavatel
530 513 513
krempl @ eubrno.cz
Petr Netoušek Oddělení výkonu v terénu vykonavatel
530 513 513
netousek @ eubrno.cz
Šárka Kadlecová
Oddělení výkonu v terénu splátkové kalendáře 530 513 513 kadlecova @ eubrno.cz
Božena Dostálová Sekretariát asistentka 530 513 513 dostalova @ eubrno.cz
Michaela Patočková Sekretariát asistentka 530 513 513 patockova @ eubrno.cz
Simona Pijanová Sekretariát asistentka 530 513 513 pijanova @ eubrno.cz

Pověrenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno Telefon Mail

530 513 513
poverenec @ eubrno.cz