Dražby nemovitostí

Garáž, Svitávka
Vyvolávací cena: 100 000 Kč

Dražby movitých věcí

TMELÍCÍ SOUPRAVA
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Garáž

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1252/14

Garáž, Svitávka

Termín dražby: 24.7.2018

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 100 000

Odhadní cena: 150 000

Dražební jistota: 25 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

1) nemovitosti povinného: zapsané na listu vlastnictví č. 836 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, pro obec Svitávka, kat. území Svitávka, a to:

-Stavba, čp.bez čp/če, garáž na parcele č. St. 679

-Pozemek parc. č. St. 679 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím. Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Svitávka v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Leží poblíž města Boskovice v nadmořské výšce 314 m nad mořem. Je součástí koridorové železniční tratě Brno - Česká Třebová. Jedná se o řadovou garáž s plochou střechou.