Dražby nemovitostí

ODROČENO!! NEDRAŽÍ SE!! Rodinný dům, Turovice, podíl 1/6
Vyvolávací cena: 50 667 Kč

Dražby movitých věcí

dražba MV - soubor věcí
Vyvolávací cena: 12 996 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 233/19

NEDRAŽÍ SE!! Rodinný dům, Sokolnice

Termín dražby: 17.3.2020

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 4 733 333

Odhadní cena: 7 100 000

Dražební jistota: 1 200 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o nemovitosti:

- parc.č. 3168/4 orná půda o výměře 88 m2

- parc.č. 3166/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m2, jehož součástí je stavba č.p. 665, rod.dům

- parc.č. 3166/4 zahrada o výměře 418 m2

To je zapsáno na LV 1970, kat.území Sokolnice, obec Sokolnice, okres Brno-venkov. Předmětem ocenění je rodinný dům s příslušenstvím, který se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území obce na ulici Volejníkova. Nemovitost se nachází v novější rezidenční zástavbě řadových a samostatně stojících rodinných domů postavených přibližně mezi roky 2006 až 2012. Z jižní strany nemovitosti sousedí s volnými zemědělskými pozemky a pozemky krajinné zeleně, za kterými vevzdálenost 160 m od oceňované budovy prochází železniční trať. Přístup k nemovitosti je po zpevněné obecní komunikaci p.č. 3160/1 ze severovýchodní strany. Objekt je zřejmě zděný, pravidelného obdélníkového tvaru s přístavbou přístřešku pro automobil. Dům je pravděpodobně dvoupodlažní, z toho 2.NP je podkrovní. Dům je napojen na elektřinu a plyn, napojení na vodovod a kanalizaci je pravděpodobně také. Na oceňovaném pozemku se nachází vzrostlé stromy a keře. Pozemek je oplocen ze severovýchodní strany betonovými sloupky z tvárnic s kovovou uměleckou výplní a z ostatních stran plotem na ocelových sloupcích s výplní ze strojového poplastovaného pletiva.