Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 4735 m2, Brná nad Labem
Vyvolávací cena: 458 080 Kč

Dražby movitých věcí

dražba MV - soubor věcí
Vyvolávací cena: 12 996 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Moravskoslezský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1023/18

ODROČENO!! NEDRAŽÍ SE!! Rodinný dům, Bystřice nad Olší

Termín dražby: 17.9.2019

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 1 466 667

Odhadní cena: 2 200 000

Dražební jistota: 400 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

-Pozemek parc. č. 5478 o výměře 683 m², trvalý travní porost

-Pozemek parc. č. 5482/1 o výměře 7463 m2, orná půda

-Pozemek parc. č. 5481 o výměře 1515 m2, zahrada

-Pozemek parc. č. 5477 o výměře 318 m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Bystřice, č.p. 157, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. 5477

-Pozemek parc. č. 5480 o výměře 1040 m2, orná půda

Zapsaných na listu vlastnictví č. 611 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, pro obec Bystřice, kat. území Bystřice nad Olší.

Příslušenství nemovitých věcí, kterého se exekuce týká:

příslušenství domu č.p. 157, rod. dům. jsou:

venkovní úpravy - přípojka elektro, žumpa, kopaná studna hloubky 3m, zpevněné plochy, částečné oplocení, zemní sklep o podlahové ploše 4,70 x 3,20 m (střecha sklepu slouží jako posezení s krbem a současně přístup z příjezdové komunikace), drobná dřevěná kůlna ve zhoršeném stavu;

Předmětem ocenění je dřevěná stavba č. p. 157, vedená v KN jako rodinný dům, s pozemky ve funkčním celku a užívanými se stavbou parc. č. 5477, 5478, 5480, 5481, 5482/1, vč. příslušenství. Stavba RD je částečně podsklepena, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím pod sedlovou střechou, zasazena ve sklonitém terénu. Objekt obsahuje jeden byt o dispozici 5+1 s hygien. zázemím, je napojen na vedení NN, studnu, odpady do jímky, vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva, krbová kamna. K datu ocenění je objektužíván k trvalému bydlení. Rodinný dům je postaven na pozemku parc. č. 5477, na témže pozemku je postavena stavba stodoly azemního sklepu s krbem. Ostatní pozemky jsou užívány jako zahrada nebo louka s přístupovou komunikací.

Vedlejší stavba stodoly na pozemku parc. č. 5477 - přízemní objekt o půdorysu 7,50 x 6,10 m, zasazený do svahu, s podezdívkou, konstrukce s dřevěným jednostranným opláštěním, vrata dřevěná, střecha sedlová, krytina osinkocementová.

Dispoziční řešení objektu 1.PP – sklepní prostor přístupný z jižní strany zvenčí 1.NP – zádveří, chodba se spíží, obývací pokoj s kuchyní a vstupem na balkon, ložnice, dětský pokoj, koupelna (vana, umyvadlo), WC, schodiště. Podkroví – chodba, dva pokoje (jeden před položením povrchu podlah).