Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 5141 m2, Halenkovice
Vyvolávací cena: 64 500 Kč

Dražby movitých věcí

dražba MV - soubor věcí
Vyvolávací cena: 12 996 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Pardubický kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 376/18

ODROČENO! NEDRAŽÍ SE! Rodinný dům, Moravská Chrastová

Termín dražby: připravujeme

Vyvolávací cena: 1 400 000

Odhadní cena: 2 100 000

Dražební jistota: 350 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Dokument I.

Draženy budou následující nemovité věci

:zapsané na listu vlastnictví č. 213 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Brněnec, kat. území Moravská Chrastová, a to:

- Pozemek parc. č. 294/12 o výměře 1332 m², zahrada

- Pozemek parc. č. St. 51 o výměře 515 m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Moravská Chrastová, č.p. 175, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 51

- Pozemek parc. č. 309/59 o výměře 1123 m2, ostatní plocha.

 

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím. Při místním šetření nebyly zjištěny movité věci, které tvoří příslušenství nemovité věci. Při místním šetření bylo zjištěno nemovité příslušenství, a to:

- hospodářská stavba na p.č. 51,

- stavba úlu na p.č. 309/59,

- oplocení na pozemku a zpevněné plochy.

Objekt je zděný, půdorysného tvaru obdélníku a je částečně podsklepený. Dům je zastřešen sedlovou střechou s dřevěným krovem a krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce jsou z Pz plechu. Objekt je jednopodlažní s neobývaným půdním prostorem. Okna jsou dvojitá dřevěná. Dům je dispozičně užíván jako 2+kk. V dalších 3 místnostech probíhá rekonstrukce.