Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 5141 m2, Halenkovice
Vyvolávací cena: 64 500 Kč

Dražby movitých věcí

dražba MV - soubor věcí
Vyvolávací cena: 12 996 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Olomoucký kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1636/16

ODROČENO!! NEDRAŽÍ SE!! Rodinný dům, Turovice, podíl 1/6

Termín dražby: 3.3.2020

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 50 667

Odhadní cena: 76 000

Dražební jistota: 15 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech:

- parc.č. 171 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 878 m2, jehož součástí je stavba č.p. 49, rod.dům

- parc.č. 172 zahrada o výměře 926 m2

To je zapsáno na LV 23, kat.území Turovice, obec Turovice, okres Přerov. Předmětem ocenění je rodinný dům s příslušenstvím, který se nachází na severozápadním okraji obce Turovice poblíž obecního úřadu. Přístup k nemovitosti je po zpevněné obecní komunikaci a přímo k RD cca 35 m po štěrkové nezpevněné cestě. Objekt je zděný, půdorysného tvaru L s částí podél ulice a na ni kolmo navazující část směrem do dvora. Dům je zastřešen sedlovou střechou s plechovou krytinou. Objekt je jednopodlažní s půdním prostorem. Okna jsou dřevěná, zřejmě špaletová. Stáří odhadujeme na cca 70 let. Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti. Tudíž místní šetření proběhlo z venku. Součástí ocenění je také dřevěná kůlna, venkovní udírna a 2 studny.