Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 30262 m2, Oudoleň
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Pardubický kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 268/18

Pozemek o velikosti 2068 m2, Velká Střítež

Termín dražby: 16.4.2019

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 206 667

Odhadní cena: 310 000

Dražební jistota: 50 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

-Pozemek parc. č. 110/12 o výměře 1640 m², zahrada

-Pozemek parc. č. 111/3 o výměře 247 m2, orná půda

-Pozemek parc. č. 111/1 o výměře 181 m2, ostatní plocha

 

To je zapsáno na LV 878, kat.území Velká Střítež, obec Horní Bradlo, okres Chrudim.Oceňované pozemky se nachází na jižním okraji zastavěné části obce. Pozemky jsou mírně svažité a nachází se na nich okrasné a ovocné dřeviny. Pozemky nejsou oplocené a jsou volně dostupné z pozemní komunikace. Pozemek je užíván jako zahrada/sad.