Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 876 m2, Vítkov u Sokolova
Vyvolávací cena: 425 000 Kč

Dražby movitých věcí

TMELÍCÍ SOUPRAVA
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Olomoucký kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX ED 8/18

Pozemek o velikosti 208 m2, Poličky, podíl 1/3

Termín dražby: 26.2.2019

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 3 280

Odhadní cena: 4 920

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

id. 1/3 nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u k.ú. pro Olomoucký kraj, k.p. Prostějov, na LV 98, pro obec Doloplazy, k.ú. Poličky, a to pozemku p.č. 199, ostatní plocha, zeleň o výměře 208 m2.

Pozemek se nachází v zastavěné části Poličky, sousedí s obslužní komunikací, která je využívána pro přístup do rodinných domů. Pozemek upraven na veřejnou zeleň.