Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 876 m2, Vítkov u Sokolova
Vyvolávací cena: 425 000 Kč

Dražby movitých věcí

SOUPRAVA VRTÁKŮ DO KACHLIČEK
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX ED 6/18

Pozemek o velikosti 22376 m2, Orlovice, podíl 1/368

Termín dražby: 12.2.2019

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 4 000

Odhadní cena: 6 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/368 na nemovitostech:

- pozemek č. 2246/2 o výměře 4053 m2, ostatní plocha, č. 2246/3o výměře 972 m2, ostatní plocha, č. 2246/5 o výměře 808 m2, ostatní plocha, č. 2246/7 o výměře 10 732 m2, ostatní plocha, č. 2246/10 o výměře 1 684 m2, ostatní plocha, č. 2246/11 o výměře 744 m2, ostatní plocha, č. 2247/3 o výměře 370 m2, ostatní plocha, č. 2247/4 o výměře 961 m2, ostatní plocha, č. 2252/3 o vyměře 2 052 m2, ostatní plocha. To je zapsáno na LV 508, kat. území Orlovice, obec Orlovice, okres Vyškov.