Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 297 m2, Mořičov
Vyvolávací cena: 116 667 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX ED 02/19

Pozemek o velikosti 3185 m2, Ivanovice na Hané

Termín dražby: 14.1.2020

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 49 900

Odhadní cena: 74 850

Dražební jistota: 15 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, na LV č. 2144, pro obec a k.ú. Ivanovice na Hané, a to pozemek p.č. 2889, orná půda o výměře 3185 m2.

Oceňovaný pozemek se nachází na katastrálním území Ivanovice na Hané. Oceňovaný pozemek se nachází mimo zastavěnou část obce, v prostoru při silnici Ivanovice na Hané - Švábenice směrem k nadjezdu nad dálnicí D1. Pozemek je začleněn do půdního bloku obhospodařovaném ZOD Haná se sídlem Švábenice 348, 68323. Vstup na Pozemek z obslužní zpevněné zemědělské komunikace.