Dražby nemovitostí

INSOLVENCE!! NEDRAŽÍ SE!! Byt 3+1, Mšeno nad Nisou, 77m2
Vyvolávací cena: 1 593 333 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 2160/15

Pozemek o velikosti 4649 m2, Svinošice, podíl 1/2

Termín dražby: 6.10.2020

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 42 977

Odhadní cena: 64 465

Dražební jistota: 12 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/2 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 223 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, pro obec Svinošice, kat. území Svinošice, a to:

-Pozemek parc. č. 354/102 o výměře 1894 m², orná půda

-Pozemek parc. č. 352/1 o výměře 255 m2, trvalý travní porost

-Pozemek parc. č. 350/2 o výměře 236 m2, lesní pozemek

-Pozemek parc. č. 354/100 o výměře 2264 m2, orná půda

 

Pozemky se nachází severovýchodně přibližně 600 m od centra obce a jsou dostupné přes pozemky (pole) cizích vlastníků. Pozemky parc.č. 354/100 a parc.č. 354/102 jsou využívány jako orná půda. Pozemky parc.č. 350/2 a parc.č.352/1, jsou využívány jako les. V územním plánu jsou jednotlivé pozemky vedeny stejně, jako je jich využití. Mají obdélníkový půdorysný tvar, jsou rovinaté až sklonité a nejsou napojeny na inženýrské sítě.