Dražby nemovitostí

INSOLVENCE!! NEDRAŽÍ SE!! Byt 3+1, Mšeno nad Nisou, 77m2
Vyvolávací cena: 1 593 333 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Zlínský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1115/17

Pozemek o velikosti 5141 m2, Halenkovice

Termín dražby: 4.9.2018

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 64 500

Odhadní cena: 129 000

Dražební jistota: 30 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

-Pozemek ve zjednodušené evidenci, parc. č. 2275 o výměře 4751 m², pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

-Pozemek ve zjednodušené evidenci, parc. č. 2158/2 o výměře 390 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

To je zapsáno na LV 2066, kat.území Halenkovice, obec Halenkovice, okres Zlín. Pozemky jsou v katastru nemovitostí zapsány ve zjednodušené evidenci, dle písemného vyjádření katastru nemovitostí se jedná u parc. č. 2158/2, která je přepsána na par.č. 3583/1, ostatní plocha, ostatní komunikaci a u parc.č. 2275 o ornou půdu.