Dražby nemovitostí

Byt 3+1, Bruntál-město, 79,60m2
Vyvolávací cena: 890 000 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1228/17

Pozemek o velikosti 586 m2, Přízřenice, podíl 1/2

Termín dražby: 20.8.2019

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 12 000

Odhadní cena: 18 000

Dražební jistota: 2 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:

- parc.č. 902/10 orná půda o výměře 586 m2

To je zapsáno na LV 132, kat.území Přízřenice, obec Brno, okres Brno-město. Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Brno, v městské části Přízřenice, v okresu Brno-město v Jihomoravském kraji. Leží mezi rameny řeky Svratky poblíž nákupního centra Olympia v nadmořské výšce 194 m nad mořem. Jedná se volný nezastavěný pozemek bez oplocení, který se nachází mezi podobnými nezastavěnými pozemky. Při místním šetření bylo zjištěno obdělávání pozemku (včetně okolních). Přístup k nemovitosti je po zpevněné obecní komunikaci. Hlavní přístup je ze severní strany příjezdem směrem od městské čtvrti Přízřenic. Pozemek patří do povodňové zóny 4 – s vysokým nebezpečím povodně/záplavy. Předmětný pozemek ani okolní pozemky nejsou evidovány jako kontaminované. Areál bývalých skleníků Přízřenice nacházející se 350 m severně od pozemku je evidován jako brownfield s možnou kontaminací.Pozemek má půdorysně výrazně protáhlý tvar obdélníku (přibližně 7 x 84 m). Velmi mírně se svažuje východním směrem (do 5%). Ze západní strany sousedí s cyklostezkou. Severní a jižní strana pozemku sousedí s podobnými parcelami. Východní strana sousedí s parcelou ochranného pásma řeky Svratky.