Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Prušánky, podíl 1/2
Vyvolávací cena: 430 667 Kč

Dražby movitých věcí

dražba MV - soubor věcí
Vyvolávací cena: 12 996 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 264/19

ODROČENO! NEDRAŽÍ SE! Pozemek o velikosti 7653 m2, Pohořelice nad Jihlavou

Termín dražby: 7.4.2020

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 5 990 000

Odhadní cena: 11 980 000

Dražební jistota: 2 000 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Dokument I.

Jedná se o nemovitosti:

- parc.č. 748/10 ostatní plocha o výměře 7653 m2

To je zapsáno na LV 2558, kat.území Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice, okres Brno-venkov. Pozemek je v jednotném funkčním celku s budovou spojenou se zemí pevným základem č.p. 13, která byla využívána jako hotel. Dle sdělení je plánována je přestavba na bytový dům. Budova stojící na oceňované parc.č. 748/1 není předmětem ocenění. Parc.č. 748/10 o výměře 7653 m2 budovu obklopuje, nachází se na ní jak zelené, tak i zpevněné plochy, které slouží jako příjezdové, přístupové a parkovací plochy. Před vchodem do budovy se na této parcele nachází venkovní schodiště, zpevnění plocha využívaná také jako terasa a chodníky pro pěší. Na jihovýchodní straně této parcely a dále také na severovýchodní straně se nachází vjezd na pozemky ve funkčním celku z veřejné komunikace, na jižní straně parcely se nachází pěší přístupová komunikace. Severní část parcely je oplocena a ohraničena vjezdovými vraty jak z ulice Loděnická, tak i v severní části zpevněné plochy. V severozápadní části parcely se nachází na pozemku stožárové elektrické vedení včetně stožárové elektrozařízení.