Dražby nemovitostí

INSOLVENCE!! NEDRAŽÍ SE!! Byt 3+1, Mšeno nad Nisou, 77m2
Vyvolávací cena: 1 593 333 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Zlínský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1733/14

Pozemek o velikosti 7863 m2, Polešovice, podíl 1/14

Termín dražby: 19.5.2020

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 10 098

Odhadní cena: 15 147

Dražební jistota: 3 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na nemovitostech:

- parc.č. 1126/55 orná půda o výměře 77 m2

- parc.č. 1964/1 orná půda o výměře 3531 m2

- parc.č. 1965/1 orná půda o výměře 345 m2

- parc.č. 2066/30 vodní plocha o výměře 135 m2

- parc.č. 2131/73 orná půda o výměře 1187 m2

- parc.č. 2131/15 lesní pozemek o výměře 84 m2

- parc.č. 2418/1 orná půda o výměře 2089 m2

- parc.č. 5452/7 ostatní plocha o výměře 36 m2

- parc.č. 5966/2 vodní plocha o výměře 379 m2

 

To je zapsáno na LV 1716, kat.území Polešovice, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště.