Dražby nemovitostí

INSOLVENCE!! NEDRAŽÍ SE!! Byt 3+1, Mšeno nad Nisou, 77m2
Vyvolávací cena: 1 593 333 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1559/13

ZAPLACENO!! NEDRAŽÍ SE!! Rodinný dům, Orlovice, podíl 1/2

Termín dražby: 20.10.2020

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 114 400

Odhadní cena: 171 600

Dražební jistota: 30 000

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

1) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/2 na nemovitých věcechzapsaných na listu vlastnictví č. 168 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, pro obec Orlovice, kat. území Orlovice, a to:

-parc.č. 6/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 435 m2, součástí je stavba č.p. 1, bydlení

-parc.č. 246/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, součástí je stavba č.p. 170,jiná st. LV 581

-parc.č. 3206/2 zahrada o výměře 213 m2

-parc.č. 3209/3 ostatní plocha o výměře 32 m2

-parc.č. 3209/11 ostatní plocha o výměře 112 m2

-parc.č. 3209/12 ostatní plocha o výměře 29 m2

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.

Dům je půdorysně postaven ve tvaru písmene L (včetně hospodářské stavby), je samostatně stojící, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Orlovice je ve vzdálenosti 150 m, do Vyškova je vzdálenost 8 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu, ke které je přístup přes obecní pozemek navazující na hlavní silnici, nebo vstupními dveřmi z čelní strany domu, oplocení je provedeno kolem objektů a předzahrádky. Nejbližší zastávka autobusu „Orlovice“ je ve vzdálenosti 60 m. Parkování je možné u domu, nebo ve dvoře.

Konstrukční řešení a technické vybavení hospodářské stavby:

Hospodářská stavba je postavena vedle rodinného domu. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu bez využití podstřešního prostoru. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky hliněné, nebo chybí, střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří pálené tašky.Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Dveře dřevěné, okno dřevěné s jednoduchým zasklením. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení.Pravděpodobná dispozice: 1NP: stodola, chlév pro hospodářská zvířata.