Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Hlavní město Praha / Rekreační objekt / Chata

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1406/17

Chata, Hlásná Třebaň, podíl 1/3

Termín dražby: 13.4.2021

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 444 667

Odhadní cena: 667 000

Dražební jistota: 150 000

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Dokument I.

Draženy budou následující nemovité věci:

1) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/3 na nemovitých věcech:

zapsaných na listu vlastnictví č. 525 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, pro obec Hlásná Třebáň, kat. území Hlásná Třebáň, a to:

-parc.č. 1290 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2,součástí je rod.rekr.

-parc.č. 1291 ostatní plocha o výměře 855 m2

-parc.č. 1295/2 zahrada o výměře 1515 m2

Jedná se o rekreační objekt – chatu na severozápadním okraji obce Hlásná Třebáň. Znalci nebyl umožněn vstup do nemovitosti, popis je tedy pouze na základě venkovní obhlídky. Objekt má jedno podzemní, jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Zastavěná plocha je(dle výpisu z KN) 58 m2. Půdorys domu je obdélníkový, je zděný, má sedlovou střechu. Okna jsou dřevěná, v 1. NP je balkon, v podkroví lodžie. Stavba je dle venkovní obhlídky v dobrém technickém stavu Pozemek je situovaný na stráni a je celý oplocený. Nachází se zde skleník a množství vzrostlých stromů, zejména okrasných. Údržba pozemku působí zanedbaná, není zde posečená tráva apod. Dle sdělení kolemjdoucího je nemovitost dva roky neužívaná.