Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Karlovarský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 82/20

Pozemek o velikosti 297 m2, Mořičov

Termín dražby: 12.1.2021

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 116 667

Odhadní cena: 175 000

Dražební jistota: 35 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

zapsané na listu vlastnictví č. 2460 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec Ostrov, kat. území Mořičov, a to:

-Pozemek parc. č. 853/38 o výměře 297 m², zahrada

Jedná se o pozemek o výměře 297 m2 v zahrádkářské kolonii Liticov na okraji města Ostrov. V okolí se nachází zahrádky s drobnými rekreačními objekty a soustava malých rybníků. Pozemek se nachází na okraji kolonie, na druhé straně příjezdové cesty je pole. Na pozemku je zpevněná plocha pro stání automobilu. Pozemek je celý oplocený, od cesty je neprůhledný dřevěný plot, zbylé strany jsou z plotu drátěného. Volná plocha pozemku je zatravněná, stromy se zde nenacházejí.