Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Olomoucký kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 448/19

Rodinný dům, Určice

Termín dražby: 19.1.2021

Čas dražby: 13:30

Vyvolávací cena: 2 000 000

Odhadní cena: 3 000 000

Dražební jistota: 500 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

-parc.č. 1323/36 zahrada o výměře 491 m2

-parc.č. 1323/38 ostatní plocha o výměře 77 m2

-parc.č. 1323/40 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2, součástí je stavba č.p. 510,rod.dům.

Jedná se o rodinný dům na okraji obce Určice. Dům se nachází na okraji zástavby. V okolí se nachází rodinné domy. Dům je přízemní, půdorysný tvar tvoří dva různě velké na sebe napojené obdélníky. Do ulice je dále zastřešené parkovací stání, které není zakresleno v katastru nemovitostí. Střecha je sedlová s plechovou krytinou. Krov neumožňuje výstavbu podkroví. Okna jsou plastová. Za domem je terasa s pergolou. Celý pozemek je oplocen, z ulice je plot neprůhledný, ostatní strany jsou tvořeny drátěným plotem. Zastavěná plocha domu činí 117 m2. Započitatelná plocha stanovená odborným odhadem činí asi 88 m2. Plocha zastřešeného parkovacího stání je 45 m2. Dle sdělení stavebního úřadu byl souhlas s užíváním stavby vydán v říjnu 2016. Dům je tedy 4 roky starý. Dle venkovní obhlídky dům působí neobydleně, zahrada nebyla udržovaná. Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti, stav interiéru tedy není znám. Dle kupní smlouvy z roku 2016 je dispozice domu 4+kk. Předpokládá se standartní vybavení a technický stav odpovídající stáří.