Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Způsoby provedení exekuce při exekuci peněžité částky

Exekuci ukládájící zaplacení peněžité částky lze provést:

  • srážkami ze mzdy a jiných přijmů,
  • přikázáním pohledávky,
  • prodejem movitých věcí a nemovitostí,
  • prodejem podniku,
  • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech.